top
logo


Metody dostępu do sieci i fizyczne środki łączności PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 15 maja 2009 12:00
We wszystkich systemach sieciowych, za wyjątkiem sieci o topologii gwiazdy, fizyczne środki łączności są dzielone pomiędzy wszystkich użytkowników, sygnały przesyłane siecią docierają do wszystkich stacji oraz wszystkie stacje mogą jednocześnie przystąpić do nadawania. W takiej sytuacji może dość do konfliktu. Istnieje wiele metod dostępu zapobiegających sytuacjom konfliktowym. Kontrola ta może przyjąć jedną z następujących form:
  • dostęp losowy - stacja nie potrzebuje zgody na rozpoczęcie nadawania, wystarczy jeśli stwierdzi, iż nikt aktualnie nie nadaje,
  • dostęp rozproszony - w dowolnym momencie tylko jedna stacja ma prawo nadawania, a uprawnienie to jest przekazywane pomiędzy kolejnymi stacjami sieci,
  • dostęp scentralizowany - jedna ze stacji kontroluje działanie sieci i przyznaje innym stacjom prawo do nadawania.

Oprócz wcześniej wymienionych kilku podstawowych topologii sieci, istnieje możliwość utworzenia sieci o topologii mieszanej, będącej niejako złożeniem kilku topologii podstawowych. Wybór topologii sieci i zastosowanych środków łączności jest w znacznej mierze uzależniony od rozmieszczenia przestrzennego komputerów w danej instytucji.


Literatura:
Zydorowicz T.: PC i sieci komputerowe. PLJ Warszawa 1993

Dodaj do:

Deli.cio.us    Digg    reddit    Facebook    Wykop    Gwar
Poprawiony: niedziela, 13 grudnia 2009 15:54
 

bottom

Stworzone dzięki Joomla!. Valid XHTML and CSS
Reklama: