top
logo


Zastosowanie SIZ w przedsiębiorstwach PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 15 maja 2009 09:13

Systemy informatyczne w firmach

W związku z postępem technologicznym i co za tym idzie spadkiem cen sprzętu komputerowego następuje coraz większe upowszechnienie Systemów Informatycznych w przedsiębiorstwach. Komputerowe systemy ewidencyjne są coraz wszechstronniejsze. Jest to wynikiem negatywnych doświadczeń wyniesionych z chybionych wdrożeń.  Innym problemem jest chybiona informatyzacja i wynikająca stąd potrzeba powtórnej informatyzacji. Jest to następstwem faktu, że ludzie, którzy kiedyś podejmowali decyzje byli niekompetentni i nie umieli  obiektywnie zanalizować wdrażanych systemów informatycznych.

 

Doświadczenie wykazuje, że systemy informatyczne w przedsiębiorstwach są w znacznej mierze budowane od konfiguracji minimalnej a następnie sukcesywnie rozbudowywane. Przeważnie pierwszym i najczęściej używanym programem jest w zakładach ewidencja finansów. Po pewnym czasie "dobudowuje" się systemy: kadrowo-płacowy, zbytu, wyrobów gotowych itd. Ukoronowaniem tak rozbudowanego systemu mogą być systemy informowania kierownictwa(SIK), systemy wspomagania decyzji (SWD) lub systemy ekspertowe (SE).


Już po zainstalowaniu systemu finansowo-kosztowego możliwe jest analizowanie własnych danych ekonomicznych. Jednakże system informatyczny składający się z pojedynczych odizolowanych od siebie stanowisk ma w znacznym stopniu ograniczone możliwości. Aby możliwe było pełne wykorzystanie zasobów informacyjnych zgromadzonych w systemie konieczne jest wykorzystanie możliwości, jakie daje integracja pojedynczych stanowisk roboczych w lokalnej sieci komputerowej.

Elektroniczny przepływ danych między stanowiskami oraz możliwość ich agregowania na szczeblach kierowniczych daje przewagę nad konkurencją. Standardowe przedsiębiorstwo decydujące się na sieć pracuje na instalacji 20 stanowiskowej.

Niestety nawet przy obecnym stanie wiedzy na temat systemów informatycznych zarządzania oraz sieci komputerowych zdarza się wiele instalacji wykonanych nieprawidłowo (nieefektywnych) lub przestarzałych. Dodatkowym czynnikiem pogłębiającym wynikłe z tego problemy jest fakt, iż tylko niewielka część pracowników biurowych w tych przedsiębiorstwach jest przeszkolona w obsłudze komputera.


Wyniki przeprowadzonego badania ankietowego wskazują również na znaczne zróżnicowanie sprzętu komputerowego związane z mającą przeważnie miejsce "stopniową" informatyzacją przedsiębiorstwa polegającą na tworzeniu systemu informatycznego od pojedynczych izolowanych stanowisk poprzez połączenie ich w sieć w celu zapewnienia komunikacji pomiędzy stanowiskami do systemów sieciowych wykorzystujących oprogramowania działające na wspólnych zbiorach danych. Niejednokrotnie zdarza się, iż pamięć operacyjne serwera jest zbyt mała w stosunku do ilości podłączonych stanowisk roboczych oraz wielkości pamięci masowej tegoż serwera.

P.S. Pomimo upływu lat oraz znacznego postępu technologicznego nadal w wielu sieciach popełniane są te same"szkolne" błędy zarówno w fazie projektowania jak i wdrożenia.

Literatura:
Dyżewski A.: Oprogramowanie w przedsiębiorstwach. Computer World 35/112 Warszawa 1993

Dodaj do:

Deli.cio.us    Digg    reddit    Facebook    Wykop    Gwar
Poprawiony: czwartek, 27 września 2012 15:57
 

bottom

Stworzone dzięki Joomla!. Valid XHTML and CSS
Reklama: